Pyrenéerhunden
som buskapsvokter

*
Loverk angående pyreneer som arbeidshund*

*Vokterhundmanualen*
 


Savanna på jobb
Adferd og trening av buskapvoktere, (Av J.R.Lorenz og L.Coppinger)
Referat fra møte for vokterhundeiere i Stjørdal 27.11.01
Truede Brunbjørner gjør motstand
De enestående vokterhundene
Informasjon angående rovdyrkontroll
Ulver ( og hunder) vender tilbake til Alpene